Manufacturer

Điều Kiện Lắp Đặt Cửa Gỗ

Điều Kiện Lắp Đặt Cửa Gỗ

Để thực hiện lắp đặt cửa gỗ, cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiêu chí dưới đây để có thể thực hiện được việc lắp đặt cửa gỗ.

1. Mặt bằng sàn phải được hoàn thiệnCửa lắp đặt trên nền gạch (nền gạch phải được hoàn thiện trước)
- Cửa lắp đặt trên sàn gỗ (sàn gỗ phải được hoàn thiện trước)
- Cửa lắp đặt trên ngạch đá (ngạch đá phải được hoàn thiện trước)
2. Ô chờ tường đảm bảoÔ chờ tường phải được hoàn thiện: Trét lỗ đinh, hoàn thiện sơn nước lớp 1, dày, rộng, cao đảm bảo đúng theo thỏa thuận hợp đồng (lưu ý: dùng máy Laze hoặc rọi để kiểm tra độ vặn, dày, tường cho đảm bảo)
3. Cửa sổ, cửa đi ngoài trời phải được hoàn thiện trước khi lắp đặt cửa gỗ trong nhàCần phải có biện pháp bảo vệ tránh gió, nắng, mưa tác động
4. Trần phải được hoàn thiện - Trần phải được hoàn thiện: Sơn nước xong
5. Đối với cửa vệ sinh Cửa lắp hoàn toàn trên nền sàn trên

- Nếu mặt trong CĐT lót gạch ½ tường thì lưu ý CĐT chừa từ ô chờ đến khung 2cm – yêu cầu khách hàng phải ốp gạch xong và chừa gạch như trên (chỉ lắp bằng mặt gạch)

- Nếu mặt trong CĐT lót gạch full thì sẽ lắp đặt chỉ trên bề mặt tường.